Відбулася електронна конференція з питань грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських, осіб начальницького та рядового складу і пенсійного забезпечення осіб, звільнених зі служби

Шановні члени Всеукраїнської Асоціації ветеранів війни та

служби цивільного захисту,

ветерани та пенсіонери МНС (ДСНС)

Президія Асоціації в якості інформації повідомляє Вас, що 30 липня – 10 серпня 2020 року відбулася електронна конференція з питань грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських, осіб начальницького та рядового складу і пенсійного забезпечення осіб, звільнених зі служби.

У конференції взяли участь представники окремих центральних органів виконавчої влади та 17-ти всеукраїнських громадських організацій національно-патріотичного спрямування, які відстоюють соціальні права зазначених категорій громадян України.

За результатами обговорення ситуації, що склалася у зазначеній царині суспільних відносин, представники інститутів громадянського суспільства констатували, що в результаті незграбних, непродуманих і безвідповідальних управлінських рішень порушені питання переведені в ранг проблем, які наразі створюють загрозу національній безпеці України.

Прийнята відповідна Резолюція, яка направлена Прем’єр-міністру України для надання відповідних доручень, та яку направляємо Вам для врахування в роботі.

Звертаємо увагу, що військові пенсіонери вимагають прийняття рішень, спрямованих на розв’язання проблем, а не пояснення їхніх причин.

Ветеранська спільнота готова до конструктивної співпраці з метою пошуку виходу із цієї вкрай складної соціальної ситуації.

Резолюція електронної конференції з питань грошового забезпечення військовослужбовців,

поліцейських, осіб начальницького та рядового складу і пенсійного забезпечення осіб, звільнених зі служби.

30 липня 2020 року.

 

Розглянувши загальний стан грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу, а також пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, учасники електронної конференції констатують наступне.

  1. Система грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб залишається недосконалою і розбалансованою. Принцип поступального зростання грошового забезпечення залежно від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, закладений постановою кабінету Міністрів України від ЗО серпня 2018 року №704, в подальшому нівельований і в цілому фактично втратив своє значення;

 1.2 Урядом створені значні диспропорції у встановлених розмірах посадових окладів, окладів за військові звання, у структурі додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських і співробітників Служби судової охорони:

1.3 не подолано ручне регулювання розмірів грошового забезпечення шляхом збільшення додаткових його видів, зокрема – й в догоду окремим миттєвим інтересам.

Зважаючи на те, що:

 – грошове забезпечення залишається одним із основних факторів, які формують ціннісно-мотиваційні орієнтації на військову службу, службу в правоохоронних органах тощо:

 – розміри грошового забезпечення мають відображати рівень фізичного і морального навантаження, враховувати ризики, які несе службова діяльність, і створювати належні життєві умови для військовослужбовців, поліцейських і членів їхніх сімей;

 основні складові грошового забезпечення (посадовий оклад, оклад за військовим (спеціальним) званням, надбавка за вислугу років) мають складати не менше 70-80% грошового забезпечення і дане визначення має бути зафіксоване законодавством;

– додаткові види грошового забезпечення призначені для формування мотивів та стимулювання службової діяльності і в його структурі мають складати меншу і, на наш погляд, фіксовану частку;

– регулювання розмірів грошового забезпечення належить до основних завдань Кабінету Міністрів України та виключних його повноважень, а учасники конференції поінформовані про те, що Міноборони та Національна поліція України тривалий час розробляють проекти постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанов, якими регулюються питання грошового забезпечення. Учасники конференції пропонують Кабінету Міністрів України доручити відповідним центральним органам виконавчої влади у стислі терміни розробити, погодити та внести проект постанови про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2018 року №704, з метою, зокрема, її поширення на поліцейських.

Учасники конференції вважають, що нова редакція постанови має усунути наявні  протиріччя у грошовому забезпеченні та його структурі, запровадити єдині підходи до грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських, осіб начальницького і рядового складу з урахуванням специфіки служби та поновити принцип залежності грошового забезпечення від прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на І січня календарного року.

  1. Внутрішні протиріччя системи пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, протягом десятиріч зберігають ознаки загрози для національної безпеки України.

Заходи, вжиті органами державної влади останнім часом, звели внутрішні його проблеми у тугий вузол протиріч, які потребують негайного розв’язання.

2.1 До особливого загострення призвели приховані дії та прийняті рішення Кабінету Міністрів України у 2018 – 2019 роках, які спільнотою військових пенсіонерів, пенсіонерів з числа працівників органів внутрішніх справ тощо були сприйняті, як незаконні та такі, що порушують їхні права. В подальшому українські суди різних інстанцій, зокрема й Верховний Суд України, підтвердили ці висновки, визнали протиправними і нечинними та скасували фактично всі норми, запроваджені постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №103, і постанов, виданих у її розвиток; наразі сформовано чотири рівні диспропорцій у пенсійному забезпеченні осіб, звільнених зі служби;

2.2 Судами різних інстанцій прийнято десятки тисяч рішень, зокрема щодо поновлення пенсійних прав осіб, звільнених зі служби;

2.3 Проте в повному обсязі судові рішення до цього часу не виконані, Кабінет Міністрів України свої рішення у відповідність чинному законодавству не привів; зокрема, змінами, внесеними постановою №103 до інших постанов Кабінету Міністрів України, органи виконавчої влади керуються до цього часу, що негативно впливає на стан існуючого рівня в державі правової культури та правової свідомості, створює реальні загрози правовій безпеці держави:

2.4 Зберігаються і внутрішні протиріччя у Законі України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, зокрема – у розмірах пенсій у разі втрати годувальника, та в структурі грошового забезпечення при призначенні і перерахунку раніше призначених пенсій в цілому та військовослужбовців, які брали участь у ліквідації ядерних аварій та випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї; законопроекти щодо подолання таких протиріч понад три роки перебувають на розгляді у Верховній Раді України ;

2.5. Кількісно-якісні показники системи пенсійного забезпечення неповні та необ’єктивні, суспільство наповнене неперевіреними та оманливими чутками, непрофесійними і безвідповідальними коментарями, бездумними і навіть провокативними пропозиціями;

2.6. Відсутність державних управлінських рішень щодо розв’язання проблем у пенсійному забезпеченні призводить до подальшого їхнього загострення і політизації, спонукає військових пенсіонерів, працівників органів внутрішніх справ тощо до акцій громадського спротиву, дестабілізує і без того складну суспільно-політичну ситуацію, переростає в загрозу національній безпеці країні.

З огляду на зазначене учасники конференції:

рекомендують Верховній Раді України в стислі терміни розглянути та прийняти проекти законів України від 13 вересня 2019 року № 2141 та від 29 жовтня 2019 року №2343 та провести парламентські слухання з цих питань;

пропонують Кабінету Міністрів України доручити відповідним органам виконавчої влади за участю громадськості напрацювати та внести проект постанови щодо скасування в повному обсязі постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №103, та створення правових і фінансових умов для перерахунку з 1 січня 2021 року і в подальшому раніше призначених пенсій залежно від змін грошового забезпечення військовослужбовців на основі постанов Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 року № 45 та від 30 серпня 2017 року № 704;

закликають до публічного обговорення порушених питань, для чого створити та забезпечити діяльність відповідної постійно діючої робочої групи при Кабінеті Міністрів України.

Тези виступу О.В. Саська

на онлайн-конференції 30 липня 2020 року

 Питання грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового  і начальницького складу.

Ці питання врегульовані трьома постановами Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 р. № 289 “Про грошове забезпечення співробітників Служби судової охорониˮ, від 30 серпня 2017 року  № 704 – щодо військовослужбовців  та від 11 листопада 2015 року № 988 – щодо поліцейських.

В цілому схеми окладів, додаткових видів тощо відповідають, але є деякі розбіжності: оклади за військові звання визначені у трьох різних розмірах (наприклад, полковник: Збройних Сил – 1480 грн.,  Служби судової охорони – 2290, Національної поліції – 2400). Водночас, посадові оклади складені дещо інакше (наприклад, директор департаменту служби СО та ЗСУ – 9867 грн. (т.р. – 58, К – 4.6;) Нацполіції – 8000 грн.; ком. полку ЗСУ – 6601, Нацполіції 3200 грн.).

Друге. В основу порядку грошового забезпечення при розробці порядку, затвердженого постановою № 704 закладалось щорічне пропорційне його збільшення залежно від прожиткового мінімуму станом на 1 січня календарного року. Внесені постановою КМУ № 103 зміни нівелювали цей принцип.

Третє. Знівелювавши принцип залежності грошового забезпечення від прожиткового мінімуму, керівники центральних органів виконавчої влади продовжили збільшення грошового забезпечення за рахунок його додаткових видів. В тому числі – й на виконання усних рекомендацій президента України.  Як результат – знову спотворена структура грошового забезпечення.

Четверте. В чергове поширюються не прораховані заяви про необхідність значних додаткових бюджетних витрат у зв’язку із щорічним зростанням  грошового забезпечення. Вони вже зросли і спрямовані на виплату його додаткових видів. При цьому розміри видатків для утримання чужої армії ніхто не прорахував, якщо своя розбіжиться. А розраховувати лише на патріотизм і на високу національну самосвідомість не варто.

Тому ми неодноразово вносили пропозиції щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2018 року №704, її поширення на поліцейських і службовців Судової охорони з метою запровадження єдиних підходів до грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських, осіб начальницького і рядового складу з урахуванням специфіки служби і повернення попередньої  її редакції, чим створити умови для поступального і прогнозованого зростання грошового забезпечення.

 Питання пенсійного забезпечення.

Середній розмір пенсій – 5454 грн.. Пенсіонерів – 552 026 осіб. Кількість військових пенсіонерів протягом останніх трьох років зменшилась на 9 тис. осіб.

На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року №1088 1 січня 2020 розпочалася виплата військовослужбовцям перерахованих пенсій у повному розмірі та виплата перерахованих для виплати, але остаточно невиплачених пенсій за період з 1 січня 2016 р. по 31 грудня 2017 року.

Продовжуються розмови щодо винятковості пенсіонерів тих чи інших силових структур.

Наразі в системі пенсійного забезпечення військовослужбовців склалося чотири (чотири!) рівні диспропорцій у всіх  їхніх видах – і в пенсіях за вислугу років, і в пенсіях по інвалідності, і в пенсіях у разі втрати годувальника. І так теж не має бути. Наразі маємо ще й відсутність об’єктивного аналізу ситуації, необхідних фінансових розрахунків і соціальних прогнозів.

Прийнято низку судових рішень про визнання нечинними і незаконними окремих положень постанови КМУ №103. В подальшому під тиском, громадськості, була прийнята постанова КМУ №1088, якою з тіла постанови №103 вилучені пункти 1,2,3. Не дотиснули, бо  зміни, внесені до постанови КМУ №45 п.6  (про порядок перерахунку раніше призначених пенсій) не скасовані. І там і донині залишаються положення про перерахунок пенсій, виходячи із трьох складових грошового забезпечення, після прийняття відповідних рішень Кабінетом Міністрів і після повідомлення Мінсоцполітики до ПФУ і на підставі довідок за нововстановленою формою.

24 червня 2020 року Верховним Судом України прийнято рішення у зразковій справі про зобов’язання Дніпропетровського центру комплектування  і соціального захисту видати конкретному Особі-1 довідку з урахуванням додаткових видів грошового забезпечення (яких у центрі немає) та про зобов’язання ГУ ПФУ у Дніпропетровській області перерахувати йому пенсію  з їх урахуванням. На цих підставах поширюється інформація про доцільність і необхідність звернень до військкоматів (центрів комплектування та соціального захисту), інших уповноважених органів щодо отримання довідок з визначенням додаткових видів грошового забезпечення і наступної передачі їх до органів Пенсійного фонду України.

Але…  Чи є зобов’язаним до будь-чого Львівський, Миколаївський чи Чернігівський, наприклад, військкомат до виконання такого рішення? Чи може, наприклад, державна прикордонна служба видати довідку в порушення приписів п.5 постанови КМУ №45? Кожен може дати відповідь собі сам.

Зразкові судові рішення беруться до уваги при розгляді іншими судами  інших аналогічних справ. Будь-хто із військових пенсіонерів самостійно або за допомогою адвокатів може звернутись до суду і відсудити собі пенсію: в процентному вимірі, визначеному при призначенні пенсії, з урахуванням додаткових видів грошового забезпечення та вимагати повернення не виплаченої суми пенсій з 01.01.2018 до дати прийняття судового рішення. Це право та індивідуальне рішення кожного військового пенсіонера. Так не має бути. Людина, яка віддала своє життя служінню Батьківщині, не повинна судитися з нею, відстоюючи свої права. Але так є і наразі у Реєстрі рішень, виконання яких здійснюється за окремою бюджетною програмою обліковано близько 65 тисяч судових рішень, вартість яких близько 1 млрд. грн.. Та ще й відшкодування судових витрат лежить через бюджетні призначення Державній казначейській службі України, яка тримає майже 100 тисячну чергу.

Проте, рішення судів, якими скасований п.6 постанови №103 Кабміном не виконані, зразковість інших справ дозволяє пенсіонерам отримувати рішення про перерахунок пенсій з урахуванням додаткових видів грошового забезпечення. Ситуація продовжує загострюватись.

За відсутності належних урядових рішень продовжуються масові звернення до судів для завершення процесу перерахунку раніше призначених пенсій. За відсутності таких урядових рішень це буде найбільш цивілізований вихід із ситуації.

Але наразі органи, уповноважені видавати довідки, завалені відповідними заявами, центральні органи виконавчої влади позитивні рішення приймати не можуть, якщо навіть і видадуть, органи ПФУ перераховувати пенсії на їхній підставі намірів не мають. Адміністративний шлях зачинений. Варто очікувати масові і безпощадні бунти під уповноваженими органами з метою силового отримання довідок про грошове забезпечення, які так же масово прийдуть і до органів ПФУ.

Поряд з цим, на цій темі тупцює команда відвертих провокаторів, які каналізують енергію ще активних пенсіонерів і які до того ж формують вкрай не прогнозовані вимоги і забаганки, та група адвокатів, які котрий рік живуть з того.

А в підсумку, системне розв'язання проблем пенсійного забезпечення військових лежить виключно  в межах повноважень Кабінету Міністрів України. І знову на порядку денному – удосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців і поліцейських та повне скасування постанови КМУ №103.

У найбільш загальному вигляді пропозиції щодо виходу із ситуації викладені у проекті Резолюції конференції, яка після погодження учасниками буде направлена  до Кабінету Міністрів України. Ми закликаємо Уряд України до цивілізованого розв’язання порушених проблем, прийняття рішень, які би дозволили прогнозовано  функціонувати системам грошового забезпечення військовослужбовців та пенсійного забезпечення осіб, звільнених зі служби, уникнути соціальних скандалів і масових акцій громадської непокори.

Поряд з тим, в чергове не можна оминути увагою Закон України 1774, яким була прийнята нині діюча редакція ст. 63 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених…ˮ, на який опирався Уряд В.Гройсмана, коли приймав постанову №103 і подолання якої має за мету законопроект 2141. Він близько трьох років перебуває на розгляді Верховної Ради України, але знову направлений на погодження до Кабінету Міністрів України. Тому закликаємо народних депутатів якнайшвидше прийняти необхідні рішення, спрямовані на подолання кризового стану військової пенсійної системи.