Членство в Асоціації

IMG_9613Членом Асоціації може бути кожен громадянин чи громадянка України або іншої держави – за віком, вислугою років, станом здоров’я та з інших причин, незалежно від національності, політичних переконань, віросповідань, які визнають Статут Асоціації, мету ветеранського руху та організацію розвитку історико-культурної спадщини в системі ЦОВВ і по можливості бере участь в роботі однієї з рад ветеранів Асоціації, її керівних органах управління або апараті управління чи Президії Асоціації.

Прийом у члени Асоціації здійснюється за рішенням керівного органу управління ветеранської організації із заповненням вступаючим анкети та письмової (або усної) заяви з подальшим внесенням відповідних відомостей у реєстраційну книгу членів Асоціації.

Асоціація будується на принципах фіксованого, індивідуального та колективного її членства:

Фіксованими членами Асоціації є ветерани війни:

 • учасники бойових дій на території інших держав,
 • миротворчих і антитерористичних операцій, інваліди війни, учасники війни;
 • ветерани праці органів і підрозділів цивільного захисту;
 • учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; жертви війни,
 • ветерани служби цивільного захисту,
 • ветерани органів внутрішніх справ (пожежна охорона);
 • ветерани військової служби (цивільна оборона);
 • сім’ї померлого ветерана війни та/або інваліда;
 • сім’ї загиблих осіб рядового і начальницького складу при виконанні службового обов’язку.

Всі вони, за їх бажанням, після виходу на пенсію зараховуються до членів  Асоціації та після заповнення анкети заносяться до реєстраційної книги членів Асоціації і підлягають захисту з боку Асоціації.

Індивідуальними членами Асоціації можуть бути:

 • громадяни України, іноземці,
 • особи без громадянства,
 • особи рядового і начальницького складу та працівники органів та підрозділів цивільного захисту,
 • пенсіонери служби цивільного захисту,
 • пенсіонери органів внутрішніх справ (пожежна охорона),
 • пенсіонери військової служби (цивільна оборона),

які визнають Статут Асоціації та сприяють виконанню мети і завдань Асоціації.

Питання про прийом громадян у члени Асоціації розглядається та вирішується на засіданні керівних органів управління ветеранських організацій на підставі письмової заяви та анкети, з подальшим внесенням відповідних відомостей у реєстраційну книгу членів Асоціації.

Колективними членами Асоціації можуть бути споріднені громадські організації, трудові колективи підприємств, установ, закладів і організацій, які визнають Статут Асоціації та сприяють виконанню її мети і завдань та уповноважені за рішенням своїх колективів брати участь у всіх заходах, що здійснюються ветеранськими організаціями.

Колективні члени Асоціації можуть реалізовувати свої права і обов’язки через своїх уповноважених представників.

Звернутись до найближчого осередку Асоціації  AddressIcon2