Рада ветеранів Роменського Міжрегіонального центру швидкого реагування ОРС ЦЗ ВАВВ та СЦЗ

Будаков

Голова ради – Будаков Юрій Андрійович

підполковник у відставці

Phone1 097-355-88-28


42001, Сумська обл. м. Ромни, вул. Маяковського, 64

Phone1 032-443-94-88; ф. 032-443-73-34

sarz.romnу@mns.gov.ua

Роменська міська Рада ветеранів Міжрегіонального центру швидкого ревгування була створена у квітні 2007 року, як первинна ветеранська організація Спеціального аварійно-рятувального загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України. Згодом була легалізонава як Роменгська міська Рада ветеранів 2-го Спеціального регіонального центру швидкого реагування, але не зважаючи на організаційні зміни основним здобутком організації була та залишаєтьсядовгорічна, тісна таплідна співпраця з керівництвом Центру. В основу цієї співпраці на перше місце завжди поставлено турботу про кожну індивідуальну особистість, а в роботі ветеранської організації це є одним з головних моментів, що сприяє активному залученню ветерана до реалізації цілей, намічених Всеукраїнською асоціацією ветеранів війни та служби цивільного захисту.

Рада ветеранів бере участь у суспільному жит­ті держави, постійно співпрацює з органами державної влади, органами місцевого самоврядування у взаємодії із громадськими об’єднаннями: ветеранськими, профспілковими, екологічними, оздоровчими, а також  юридичними і фізичними особами, головними напрямками діяльності яких є сприяння еконо­мічному, історико-культурному та духовному становленню України, миру і злагоди у суспільстві.

Пріоритетними напрямками діяльності ветеранської організаціїє діяльність, щодо задоволення соціально-економічних та соціально-правових потреб і інтересів членів організації, членів їх сімей, а також їх підтримки, захисту та соціальної реабілітації,надання посильної допомоги у вихованні дітей сиріт, в їх підготовці та адаптації до дорослого життя.

Значну увагу Рада ветеранів приділяє цілеспрямованій діяльності, щодо надання посильної допомоги з питань навчання, виховання, психологічної підготовки особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій, їх духовного, культурного та фізичного розвитку, формування у них особистості і високих професійних та моральних якостей, конституційних прав і свобод, утвердження гуманістичних ідей, високих моральних засад у суспільному житті, орієнтація як на національні, так і загальнолюдські цінності, визнання їх пріоритетності.

Враховуючи велике значення наочної пропаганди діяльність членів організації спрямована на відродження і розвиток славних традицій військової та рятувальних служб, вивчення та висвітлення історії їх заснування і функціонування, ефективного розвитку музейної справи, комплектування музейних зібрань. У 2015 році на території Міжрегіонального центру швидкого реагування будо зведено нову будівлю та відкрито музей рятувальної служби з історії створення та розвитку організаційної структури.В 2-х приміщеннях музейного комплексу за участю ветеранів служби проводитьсяробота з вивчення історії, традицій старших поколінь. Обладнано стенди присвячені героям-чорнобильцям, воїнам-інтернаціоналістам, учасникам миротворчих місій. Велике значення має нова експозиція присвячена захисту нашої Батьківщини в зоні проведення антитерористичної операції. Ветерани, учасники бойових дій в ДРА та на території їнших держав, спілкуються з учасниками АТО, допомагають їм психологічно реабілітуватися в умовах мирного життя.

Ветерани організації активно залучаються до заходів з культурно-виховної роботи, і не лише як почесні відвідувачі, а і як активні учасники концертних програм, присвячених різноманітним визначним датам та подіям. У свою чергу це укріплює зв´язки з молодим поколінням, в першу чергу з її активними та цілеспрямованими особистостями, які у майбутньому будуть використовувати набутий досвід у сфері культурної політики, розвитку культури української нації, забезпечення свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів.

Для досягнення основної мети Рада ветеранів забезпечує ви­конання наступних завдань та функцій:

сприяння вихованню морально та фізично здорового покоління,вихованню у молоді патріотичної,національної свідомості, підготовка молоді до служби в державних силових структурах та Державній службі України з надзвичайних ситуацій;

сприяння соціальній адаптації звільнених в запас і членів їх сімей,отримання ними цивільної професії.

сприяння розвитку і зміцнення стосунків з представниками Міністерства оборони,інших силових структур, Державної служби України з надзвичайних ситуацій по питанням патріотичного виховання молоді, розвитку спортивної та громадської роботи, підтриманню правопорядку,сприянню боротьбі зі злочинністю,екстремізмом та проявами тероризму;

сприяння в організації та здійсненні заходів щодо підтримки особового складу і працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які постраждали при виконанні службового обов’язку при ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

сприяння та участь у пропаганді славетних героїчних традицій людей у погонах при проведенні урочистих заходів з нагоди державних свят, визначних подій і ювілейних дат.

Рада ветеранів Міжрегіонального центру швидкого реагування завжди готова до спілкування та обміну досвідом з кожним осередком Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та служби цивільного захисту.