Миколаївська обласна рада ветеранів ГО ВАВВ та СЦЗ

ПрисяженкоГолова обласної ради – Присяженко Євген Андрійович

полковник внутрішньої служби у відставці

Phone1 067-254-44-55


54003, м. Миколаїв, вул. 2-а Екіпажна, 1,

Phone1 051-224-71-01; ф. 051-249-06-31

mykolaiv@mns.gov.ua

Миколаївська обласна ветеранська організація діє понад 10 років, її діяльність здійснюється у тісній взаємодії з Головним управлінням, його підрозділами. Ветеранський рух в Миколаївській області бере свій початок з пожежної охорони, де працюють мужні та відповідальні особистості. На сьогодні наша ветеранська організація користується заслуженою повагою з боку державних структур. Забезпечено її легалізацію та внесення до Книги обліку громадських організацій.

Станом на 01 січня 2016 року у підрозділах Головного управління створено 27 первинних ветеранських організацій, які об’єднують 850 ветеранів та пенсіонерів, в основу діяльності яких увійшло в традицію запрошувати ветеранів до виступу перед особовим складом з обміну життєвим досвідом, залучення ветеранів до процесу виховання молодих працівників та навчання персоналу оперативно-рятувальної служби на кращих традиціях пожежної охорони та служби цивільного захисту. Слід зазначити, що традицією стало участь ветеранів з нагоди державних, ювілейних та пам’ятних дат, заохочення ветеранів, інвалідів державними, відомчими та громадськими відзнаками. Акцент своєї роботи Правління Ради ветеранів покладає на посилення взаємодії з первинними ветеранськими організаціями, а також спрямовує на використання життєвого досвіду та потенціалу ветеранів служби у справі виховання молодих працівників, закріплення їх на службі, прищеплення їм поваги до закону та професії пожежного-рятувальника.

Забезпечено ведення рубрики в друкованому виданні Головного управління „Досвід ветеранів на службі сьогодення”, де розміщуються різноманітні матеріали присвячені ветеранам. Спільно з центром зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю на високому художньо-естетичному рівні було оформлено історичний нарис ветеранської організації у вигляді фотоальбому з висвітленням заходів щодо вшанування ветеранів. Організована взаємодія з обласними телевізійними каналами щодо участі в тематичних передачах з висвітлення проблем життєдіяльності ветеранів. З метою виховання молоді на кращих традиціях пожежно-рятувальної служби, цивільного захисту безпосередньо в експозиційно-виставочному центрі декілька стендів присвячено ветеранам служби, а також ветеранам пожежно-прикладного спорту.

Про діяльність Ради ветеранів постійно публікуються статті, розміщуються матеріали та теленариси на телебаченні й радіо, матеріали в Інтернеті. Підтримка і соціальна допомога ветеранам позитивно впливає на згуртованість колективів підрозділів області, сприяє закріпленню на службі молоді і приносить очікуваний результат щодо зміцнення кадрового потенціалу та підвищення авторитету служби цивільного захисту.

Нині в Миколаївській області наряду із соціальною, матеріальною підтримкою чорнобильців значна увага приділяється духовній складовій, адже Чорнобиль − це частина нашої історії, з одного боку -трагічна, з іншого – героїчна. До пріоритетних завдань обласної ветеранської організації відносяться: посилення соціального та правового захисту ветеранів, забезпечення  належної уваги до потреб старшого покоління, підвищення рівня первинних ветеранських організацій у патріотичному, духовно-моральному, культурно-естетичному вихованні працівників органів і підрозділів цивільного захисту, використання потенціалу і життєвого досвіду ветеранів у справі формування професіоналізму молодих працівників, закріплення їх на службі, прищеплення їм поваги до професії пожежного-рятувальника.