Звернення до Прем’єр-міністра України

Лого1

      Громадська організація

       ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ

ТА СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

                      04074,  м. Київ,  вул. Вишгородська, 21, т. ф. 044-428-13-69,  E-mail: veteran@mns.gov.ua


 

Головам територіальних і функціональних рад

ветеранів Всеукраїнської асоціації ветеранів

війни та служби цивільного захисту

Шановні колеги!

Надсилаємо Звернення до Прем’єр-міністра України, яке розроблено за дорученням Наради Оргкомітету від 05.01.2018 року робочою групою на чолі з Сасько О.В. (додається).

 

Президія Асоціації

КООРДИНАЦІЙНА РАДА ВЕТЕРАНСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ УКРАЇНИ


Вих. № 77777/05 від 08.01.2018року

Прем’єр-Міністру України

Гройсману В.Б.

 

 Шановний Володимире Борисовичу!

Понад три роки  тривала  складна і звивиста робота органів державної влади та військової громадськості щодо збільшення посадових окладів та окладів за військове звання при зменшенні питомої ваги  надбавок, підвищень, премій і винагород у структурі грошового забезпечення та приведення його у відповідність фізичним і моральних затратам військовослужбовців.

Прийнята 30 серпня 2017 року Кабінетом Міністрів України постанова № 704 “Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб” стала вирішальним кроком у цьому процесі, вона відкрила шлях для приведення розмірів раніше призначених пенсій у відповідність сьогоднішнім реаліям.

Були достатні підстави сподіватись, що результати праці і служби державних службовців, військовослужбовців і службовців інших структур сектору безпеки і оборони будуть оцінюватись за однаковими принципами, на однакових засадах та  умовах із застосуванням коефіцієнтів, обумовлених умовами, в яких вони виконують службові обов’язки. Армійська спільнота очікувала, що безлад у системі грошового забезпечення військовослужбовців буде подоланий, що безпосередньо позитивно вплине й на пенсійне забезпечення осіб,  звільнених з військової служби.

Проте, прийняте без достатнього правового і фінансового обґрунтування, вивчення і детального аналізу соціальних наслідків і ризиків рішення щодо відтермінування набрання чинності постановою №704 “Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб” до 1 січня 2019 року знівелювало плоди трирічної спільної роботи органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства. “Азаровщина”, збереження моделі ручного управління одним із видів забезпечення військ, суб’єктивізм і несправедливість при визначенні і виплаті грошового забезпечення військовослужбовцям збережені ще на рік.

Крім того на початку року представникам структур сектору безпеки і оборони кулуарно, без дотримання будь-яких вимог регламенту діяльності органів виконавчої влади,  були передані для вивчення і опрацювання давно анонсовані таємно розроблені Міністерством соціальної політики України “реформаційніˮ зміни  системи пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби. Сутність змін полягає у спробі замінити просту і прозору систему обчислення і перерахунку раніше призначених пенсій залежно від розмірів грошового забезпечення військовослужбовців на багатоскладову формулу залежності від середньої заробітної плати в Україні та індексу споживчих цін. При цьому специфіка виконання службових обов’язків, наявні фізичні і психічні навантаження, ризики для життя і наслідки для здоров’я до уваги не беруться. 

Мотиви необхідності внесення таких змін, неодноразово оприлюднені Міністром соціальної політики України Ревою А.О., свідчать або про відсутність професіоналізму “батьківˮ цієї реформи, нездатність об’єктивно проаналізувати реальний стан пенсійного забезпечення осіб звільнених з військової служби, недоліки у його системі та оцінити соціальні наслідки можливих рішень, або ж про цілеспрямовану спробу нанести шкоду національній безпеці і обороні воюючій країні. Рішень же щодо врегулювання проблеми з пенсійним забезпеченням пенсіонерів органів внутрішніх справ взагалі не пропонується.

За всією цією риторикою проглядається лише один мотив – в такий спосіб Мінсоцполітики пропонується зекономити бюджетні кошти на військових пенсіонерах. Перенесення ж набрання чинності постановою від 30 серпня 2017 року №704 будь-якої економії чи додаткового навантаження на державний бюджет України у 2018 році не містить.

Ретельний аналіз чинного законодавства свідчить, що створена і роками усталена система призначення, обчислення, виплати і перерахування раніше призначених пенсій залежно від зміни розмірів грошового забезпечення, приведення їх у відповідність розмірам прожиткового мінімуму і ціновій політиці держави не потребує кардинальних змін.

Поряд з тим, і рішення про перенесення термінів набрання чинності зазначеною постановою, і оприлюднення новел щодо пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, викликало однозначно негативну реакцію як у військових колективах, так і у спільноті військових пенсіонерів. 

Такі рішення носять демотивуючий, деморалізуючий і дестабілізуючий характер, спонукають військовослужбовців та службовців інших структур сектору безпеки і оборони до дострокового розірвання контрактів, масового звільнення з військової служби. При нинішній укомплектованості військових частин і підрозділів, в тому числі – тих, що виконують бойові завдання, це – пряма загроза національній безпеці і обороні, ставить під загрозу зриву виконання бойових завдань по захисту незалежності і територіальної цілісності країни. 

Крім того, прості і прозорі соціально-економічні питання щодо грошового забезпечення військовослужбовців і пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, переростає у складну політичну проблему, яка несе в собі суттєві політичні та іміджеві втрати конкретних політичних і державних діячів.

Ми переконані в тому, що персональну відповідальність за ситуацію, яка склалася у сфері грошового забезпечення військовослужбовців і пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, несе особисто Міністр соціальної політики України Рева А.О.

Зважаючи на викладене, ми ВИМАГАЄМО:

  1. Невідкладно скасувати постанову Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1052Про внесення зміни до пункту 10 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 704ˮ та із 1 січня 2018 року перерахувати раніше призначені пенсії особам, звільненим з військової служби та деяким іншим особам, на умовах чинного Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” – №2262 – XII та інших чинних нормативно – правових актів.
  2. Перерахувати раніше призначені пенсії пенсіонерам органів внутрішніх справ з 1 січня 2016 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року №988, інших нормативно – правових актів.
  3. Зобов’язати керівників центральних органів виконавчої влади сектору безпеки і оборони невідкладно розробити та затвердити накази щодо порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, визначення посадових окладів, окладів за військовим (спеціальним) званням, щомісячних (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премії) та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.
  4. Зупинити приховану від захисників України та українського суспільства діяльність Кабінету Міністрів України щодо розробки законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перерахунку пенсій військовослужбовців з урахуванням оновленого грошового забезпечення та внести відповідне подання до Верховної Ради України.
  5. За несвоєчасне виконання приписів прикінцевих положень пункту 10 Закону України від 6 грудня 2016 року №1774 та підпункту 2) пункту 9 від 3 жовтня 2017 року №2148, що привело до вкрай негативних суспільних наслідків внести подання про звільнення Міністра соціальної політики України Реву А.О. із займаної посади.
  6. Прискорити роботу щодо створення Міністерства України у справах ветеранів.

 

Вик. Сасько О.В.

т. 067-509-37-81